Fendertype FENDERTYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

Angivelse av ulike fendertyper.

Vis Fendertype i NVDB Datakatalog