Gravtype GRAVTYPE

enumeration

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

kistegrav eller urnegrav
Navn Beskrivelse Kodeverdi
kistegrav grav hvor det kan settes ned én eller to kister eller inntill 8 urner. Merknad: det kan settes ned urner også der det er satt ned en eller to kister tidligere. kistegrav
urnegrav grav hvor det kan settes ned inntill 4 urner urnegrav
anonymUrnegrav grav hvor det kan settes ned én urne anonymUrnegrav
Verdi Navn Beskrivelse
kistegrav grav hvor det kan settes ned én eller to kister eller inntill 8 urner. Merknad: det kan settes ned urner også der det er satt ned en eller to kister tidligere.
urnegrav grav hvor det kan settes ned inntill 4 urner
anonymUrnegrav grav hvor det kan settes ned én urne
Name Type English Description
kistegrav
urnegrav
anonymUrnegrav

Vis Gravtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1