EierVegsperring 9498 EIERVEGSPERRING

kodeliste

Kartverket Gyldig

Angir hvem som er eier av vegobjektet
Navn Beskrivelse Kodeverdi
StatensVegvesen Stat, Statens vegvesen StatensVegvesen
NyeVeier Stat, Nye Veier NyeVeier
fylkeskommune Fylkeskommune fylkeskommune
kommune Kommune kommune
privat Privat privat
uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
StatensVegvesen Stat, Statens vegvesen
NyeVeier Stat, Nye Veier
fylkeskommune Fylkeskommune
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Description Code value
13378 13378
18561 18561
13379 13379
13380 13380
13381 13381
17619 17619

Vis EierVegsperring i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
13378 Stat, Statens vegvesen 1 ..1
18561 Stat, Nye Veier 1 ..1
13379 Fylkeskommune 1 ..1
13380 Kommune 1 ..1
13381 Privat 1 ..1
17619 Uavklart 1 ..1