AdresseReferanser

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Referanse på adressen til kommunale eller andre arkiv. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på adressen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adresseReferanse Kode for type referanse. Må være gitt. AdresseReferanseKode (kodeliste) 1..1
referanse Referanse i arkivet eller annen informasjon. Må være gitt. CharacterString 1..1
oppdatertAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har etablert en ny versjon. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon CharacterString 0..1
avsluttetAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av objektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ADRESSEREFERANSE AdresseReferanseKode 1..1
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
adresseReferanse AdresseReferanseKode
referanse CharacterString
oppdatertAv CharacterString
avsluttetAv CharacterString

Vis AdresseReferanser i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
AdresseReferanseKode 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon adresseTillegg AdresseTillegg 1 adressereferanse AdresseReferanser 0..*