AdresseReferanseKode ADRESSEREFKODE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Kodeliste for typer referanse til adresse. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene
Navn Beskrivelse Kodeverdi
AvgiftsbelEdm avgiftsbelagt eiendom 8
Bygningsrådvedtak bygningsrådsvedtak B
DirStatensSkoger direktoratet for statens skoger (Statskog) D
EldreGrensebeskriv eldre grensebeskrivelser E
Fornminne fornminne A
Hovedbruk hovedbruk 6
Hytteregister hytteregister H
IkkeOppgitt Ingen kode er gitt 0
Jordskiftesak jordskiftesak G
Journalnummer journalnummer J
Kommunalkode1 kommunal kode 1 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene. 1
Kommunalkode2 kommunal kode 2 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene. 2
Kommunalkode3 kommunal kode 3 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene. 3
Kommunalkode4 kommunal kode 4 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene. 4
Kommunalkode5 kommunal kode 5 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene. 5
Kulturminner kulturminner K
Målebrevnummer målebrevsnummer M
Målebrevsprotokoll målebrevsprotokoll P
RegistrbrevNummer registreringsbrev nummer F
Reguleringsplan reguleringsplan R
SeksjBegjæring seksjoneringsbegjæring S
SpesNaturverdier spesielle naturverdier N
Tilfluktsrom tilfluktsrom T
Underbruk underbruk 7
Utbyggingsområde utbyggingsområde U
Verdi Navn Beskrivelse
AvgiftsbelEdm avgiftsbelagt eiendom
Bygningsrådvedtak bygningsrådsvedtak
DirStatensSkoger direktoratet for statens skoger (Statskog)
EldreGrensebeskriv eldre grensebeskrivelser
Fornminne fornminne
Hovedbruk hovedbruk
Hytteregister hytteregister
IkkeOppgitt Ingen kode er gitt
Jordskiftesak jordskiftesak
Journalnummer journalnummer
Kommunalkode1 kommunal kode 1 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
Kommunalkode2 kommunal kode 2 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
Kommunalkode3 kommunal kode 3 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
Kommunalkode4 kommunal kode 4 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
Kommunalkode5 kommunal kode 5 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
Kulturminner kulturminner
Målebrevnummer målebrevsnummer
Målebrevsprotokoll målebrevsprotokoll
RegistrbrevNummer registreringsbrev nummer
Reguleringsplan reguleringsplan
SeksjBegjæring seksjoneringsbegjæring
SpesNaturverdier spesielle naturverdier
Tilfluktsrom tilfluktsrom
Underbruk underbruk
Utbyggingsområde utbyggingsområde
Name Description Code value
AvgiftsbelEdm
Bygningsrådvedtak
DirStatensSkoger
EldreGrensebeskriv
Fornminne
Hovedbruk
Hytteregister
IkkeOppgitt
Jordskiftesak
Journalnummer
Kommunalkode1
Kommunalkode2
Kommunalkode3
Kommunalkode4
Kommunalkode5
Kulturminner
Målebrevnummer
Målebrevsprotokoll
RegistrbrevNummer
Reguleringsplan
SeksjBegjæring
SpesNaturverdier
Tilfluktsrom
Underbruk
Utbyggingsområde

Vis AdresseReferanseKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1