Kaidekketype CrashBarrierType KAIDEKKETYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

angivelse av ulike typer dekke på kai
Navn Beskrivelse Kodeverdi
annet annet materiale annet
asfalt asfaltdekke asfalt
belegningssteinHeller dekke av belegningsstein eller heller. belegningssteinHeller
betong betongdekke betong
tredekke tredekke tredekke
Verdi Navn Beskrivelse
annet annet materiale
asfalt asfaltdekke
belegningssteinHeller dekke av belegningsstein eller heller.
betong betongdekke
tredekke tredekke
Name Type Description Code value
annet <undefined>
asfalt <undefined>
belegningssteinHeller <undefined>
betong <undefined>
tredekke <undefined>

Vis Kaidekketype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1