Matrikkeladresse

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Merknad: Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
MatrikkeladresseIdent Unik ekstern identifisering av matrikkeladresse, brukt i api'er. MatrikkeladresseIdent (datatype) 1..1
- bruksnummer Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr Integer 1..1
- festenummer Fortløpende nummerering av fester under gårdsnummer/bruksnummer. Forkortelsen er fnr Integer 0..1
- gårdsnummer En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger på en gårdsenhet. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. Forkortelsen er gnr Integer 1..1
- undernummer Fortløpende nummerering av matrikkeladresser med samme gårds-, bruks- og festenummer. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
MATRIKKELADRESSEIDENT MatrikkeladresseIdent 1..1
Name Type English Description
MatrikkeladresseIdent MatrikkeladresseIdent

Vis Matrikkeladresse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
MatrikkeladresseIdent 1 ..1