Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Vanlig veg gate;Vanlig veg/gate;0;6432;;6432 Motorveg;"Motorveg (tidligere ""Motorveg klasse A"")";1;6433;;6433 Motortrafikkveg;"Motortrafikkveg (tidligere ""Motorveg klasse B"")";2;6434;;6434 Rampe;Rampe;3;6435;;6435 Gang og sykkelveg;Gang- / sykkelveg;4;6436;;6436 Gågate gatetun;Gågate / gatetun;5;6437;;6437 Boliggate boligveg;Boliggate, boligveg;6;6438;;6438 Skogsveg;Skogsveg;7;6439;;6439 Annet plass mm;Annet (plass mm);8;6440;;6440 Ukjent;ukjent ;9;6441;;6441