Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Vegstrekning utenfor kryss eller avkjørsel;Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel ;Vegstrekning utenfor kryss eller avkjørsel;6442;;6442 3armet kryss TkryssYkryss;3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss);3armet kryss TkryssYkryss;6443;;6443 4armet kryss Xkryss;4 armet kryss (X-kryss);4armet kryss Xkryss;6444;;6444 Rundkjøring;Rundkjøring;Rundkjøring;6445;;6445 Annet kryss;Annet kryss;Annet kryss;6446;;6446 Avkjørsel;Avkjørsel;Avkjørsel;6447;;6447 Planovergang;Planovergang;Planovergang;6448;;6448 Bru;Bru;Bru;6449;;6449 Bomstasjon;Bomstasjon;Bomstasjon;6451;;6451 Undergang gang og sykkelveg;Undergang (gang- og sykkelveg);Undergang gang og sykkelveg;13461;;13461 Tunnel primært for motorkjøretøy;Tunnel (primært for motorkjøretøy);Tunnel primært for motorkjøretøy;13460;;13460 Annet parkeringsplass torv ol;annet (P-plass, torv, o. l.);Annet parkeringsplass torv ol;6452;;6452 Ukjent;ukjent ;Ukjent;6453;;6453