Planstatus PLANSTAT

kodeliste

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

planens behandling (pbl. 1985 §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (pbl. 1985 §§ 19-6, 20-6, 28-2 og 31/pbl. §§ 8-3, 8-4, 9-3, 9-4, §§ 11-12 til 11-15, og §§ 12-8 til 12-12)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Planlegging igangsatt 1
Planforslag 2
Endelig vedtatt arealplan 3
Opphevet 4
Utgått/erstattet 5
Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning 6
Endelig vedtatt plan underlagt tidsbegrensning 7
Overstyrt 8
Verdi Navn Beskrivelse
1 Planlegging igangsatt
2 Planforslag
3 Endelig vedtatt arealplan
4 Opphevet
5 Utgått/erstattet
6 Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning
7 Endelig vedtatt plan underlagt tidsbegrensning
8 Overstyrt
Name Type Description Code value
Planlegging igangsatt <undefined>
Planforslag <undefined>
Endelig vedtatt arealplan <undefined>
Opphevet <undefined>
Utgått/erstattet <undefined>
Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning <undefined>
Endelig vedtatt plan underlagt tidsbegrensning <undefined>
Overstyrt <undefined>

Vis Planstatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1