Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Uhell med dyr innblandet;Uhell med dyr innblandet;Uhell med dyr innblandet;6259;;6259 Påkjøring av fast gjenstand på kjørebanen;Påkjøring av fast gjenstand på kjørebanen;Påkjøring av fast gjenstand på kjørebanen;6260;;6260 Hull i vegen og lignende;Hull i vegen o.l.;Hull i vegen og lignende;6261;;6261 Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen;Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen;Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen;6262;;6262 Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side;Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side;Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side;6263;;6263 Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side;Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side;Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side;6264;;6264 Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring;Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring;Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring;6265;;6265 Øvrige parkeringsuhell;Øvrige parkeringsuhell;Øvrige parkeringsuhell;6266;;6266 Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy;Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy;Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy;6267;;6267 Uhell med uklart forløp eller uhell som ikke faller inn under noen bestemt uhellskode;Uhell med uklart forløp / uhell som ikke faller inn under noen bestemt uh.kode;Uhell med uklart forløp eller uhell som ikke faller inn under noen bestemt uhellskode;6268;;6268 Forbikjøring;Forbikjøring;Forbikjøring;6269;;6269 Skifte av felt til venstre;Skifte av felt til venstre;Skifte av felt til venstre;6270;;6270 Skifte av felt til høyre;Skifte av felt til høyre;Skifte av felt til høyre;6271;;6271 Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig;Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig;Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig;6272;;6272 Påkjøring bakfra;Påkjøring bakfra;Påkjøring bakfra;6273;;6273 Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling;Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling;Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling;6274;;6274 Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre;Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre;Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre;6275;;6275 Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre;Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre;Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre;6276;;6276 Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning;Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning;Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning;6277;;6277 Møting på rett vegstrekning;Møting på rett vegstrekning;Møting på rett vegstrekning;6278;;6278 Møting i kurve;Møting i kurve;Møting i kurve;6279;;6279 Møting under forbikjøring på rett vegstrekning;Møting under forbikjøring på rett vegstrekning;Møting under forbikjøring på rett vegstrekning;6280;;6280 Møting under forbikjøring i høyrekurve;Møting under forbikjøring i høyrekurve;Møting under forbikjøring i høyrekurve;6281;;6281 Møting under forbikjøring i venstrekurve;Møting under forbikjøring i venstrekurve;Møting under forbikjøring i venstrekurve;6282;;6282 Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy;Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy;Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy;6283;;6283 Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling;Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling;Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling;6284;;6284 Uhell med uklart forløp ved møting;Uhell med uklart forløp ved møting;Uhell med uklart forløp ved møting;6285;;6285 Påkjøring bakfra ved høyresving;Påkjøring bakfra ved høyresving;Påkjøring bakfra ved høyresving;6286;;6286 Påkjøring forøvrig ved høyresving;Påkjøring forøvrig ved høyresving;Påkjøring forøvrig ved høyresving;6287;;6287 Påkjøring bakfra ved venstresving;Påkjøring bakfra ved venstresving;Påkjøring bakfra ved venstresving;6288;;6288 Påkjøring forøvrig ved venstresving;Påkjøring forøvrig ved venstresving;Påkjøring forøvrig ved venstresving;6289;;6289 Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning;Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning;Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning;6290;;6290 Påkjøring av kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg ved høyresving;Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving;Påkjøring av kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg ved høyresving;6291;;6291 Påkjøring av kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg ved venstresving;Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving;Påkjøring av kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg ved venstresving;6292;;6292 Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning;Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning;Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning;6293;;6293 Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning;Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning;Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning;6294;;6294 Avsvinging i samme retning;Avsvinging i samme retning;Avsvinging i samme retning;6295;;6295 Avsvinging i hver sin retning;Avsvinging i hver sin retning;Avsvinging i hver sin retning;6296;;6296 Vending foran kjørende i motsatt retning;Vending foran kjørende i motsatt retning;Vending foran kjørende i motsatt retning;6297;;6297 Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller gang og sykkelveg;Avsvingning til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg;Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller gang og sykkelveg;6298;;6298 Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller gang og sykkelveg;Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg;Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller gang og sykkelveg;6299;;6299 Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger;Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger;Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger;6300;;6300 Kryssende kjøreretninger uten avsvinging;Kryssende kjøreretninger;Kryssende kjøreretninger uten avsvinging;6301;;6301 Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel;Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel;Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel;6302;;6302 Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel;Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel;Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel;6303;;6303 Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset;Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset;Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset;6304;;6304 Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset;Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset;Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset;6305;;6305 Kjørende fra gang og sykkelveg krysset kjørebanen utenfor kryss;Kjørende fra G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss;Kjørende fra gang og sykkelveg krysset kjørebanen utenfor kryss;6306;;6306 Uhell med uklart forløp ved kryssende kjøreretn uten at noen kjøretøy svinger av;Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av;Uhell med uklart forløp ved kryssende kjøreretn uten at noen kjøretøy svinger av;6307;;6307 Høyresving foran kjørende i samme retning;Høyresving foran kjørende i samme retning;Høyresving foran kjørende i samme retning;6308;;6308 Høyresving foran kjørende i motsatt retning;Høyresving foran kjørende i motsatt retning;Høyresving foran kjørende i motsatt retning;6309;;6309 Høyresving foran venstresvingende kjøretøy;Høyresving foran venstresvingende kjøretøy;Høyresving foran venstresvingende kjøretøy;6310;;6310 Venstresving foran kjørende i samme retning;Venstresving foran kjørende i samme retning;Venstresving foran kjørende i samme retning;6311;;6311 Venstresving foran kjørende i motsatt retning;Venstresving foran kjørende i motsatt retning;Venstresving foran kjørende i motsatt retning;6312;;6312 Samtidig venstresving;Samtidig venstresving;Samtidig venstresving;6313;;6313 Samtidig høyresving;Samtidig høyresving;Samtidig høyresving;6314;;6314 Uhell med uklart forløp ved kryssende kjøreretn hvor ett eller begge kjøretøy svinger av;Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av;Uhell med uklart forløp ved kryssende kjøreretn hvor ett eller begge kjøretøy svinger av;6315;;6315 Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset;Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset;Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset;6316;;6316 Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset;Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset;Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset;6317;;6317 Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss;Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss;Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss;6318;;6318 Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss;Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss;Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss;6319;;6319 Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss;Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss;Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss;6320;;6320 Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig;Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig;Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig;6321;;6321 Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy;Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy;Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy;6322;;6322 Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy;Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy;Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy;6323;;6323 Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy;Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy;Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy;6324;;6324 Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen;Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen;Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen;6325;;6325 Fotgjenger gikk på vegens høyre side;Fotgjenger gikk på vegens høyre side;Fotgjenger gikk på vegens høyre side;6326;;6326 Fotgjenger gikk på vegens venstre side;Fotgjenger gikk på vegens venstre side;Fotgjenger gikk på vegens venstre side;6327;;6327 Fotgjenger påkjørt på fortau;Fotgjenger påkjørt på fortau;Fotgjenger påkjørt på fortau;6328;;6328 Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring;Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring;Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring;6329;;6329 Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen;Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen;Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen;6330;;6330 Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen utenfor kryss;Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen utenfor kryss;Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen utenfor kryss;6306;;6306 Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy;Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy;Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy;6331;;6331 Påkjøring av gjenstand i kjørebanen;Påkjøring av gjenstand i kjørebanen;Påkjøring av gjenstand i kjørebanen;6260;;6260 Barn lekte i kjørebanen;Barn lekte i kjørebanen;Barn lekte i kjørebanen;6332;;6332 Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen;Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen;Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen;6333;;6333 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning;Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning;Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning;6334;;6334 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning;Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning;Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning;6335;;6335 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve;Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve;Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve;6336;;6336 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve;Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve;Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve;6337;;6337 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve;Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve;Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve;6338;;6338 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve;Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve;Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve;6339;;6339 Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss;Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l.;Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss;6340;;6340 Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler;Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler;Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler;6341;;6341 Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen;Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen;Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen;6342;;6342