GrunnkretsId BasicDistrictId GRUNNKRETSID

datatype

Kartverket Erstattet

angivelse av grunnkretsnummer og navn
statement of basicDistrictUnitNumber and name
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grunnkretsnummer består av 8 siffer som er en sammensetting av kommunenummer (fire siffer, ledende null) og kretsnummer. Kretsummeret består av fire siffer hvorav de to første markerer delområdenummer Merknad: Lovlige verdier pr. 01.01.13 er 01010102 til 20300505. Offisiell liste ligger hos SSB. Grunnkretskatalogen utgis og ajourføres av SSB. CharacterString 1..1
grunnkretsnavn offisielt navn fra grunnkretskatalogen til SSB CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GRUNNKRETSNUMMER CharacterString 8 1..1
GRUNNKRETSNAVN CharacterString 60 1..1
Name Type English Description
grunnkretsnummer CharacterString
grunnkretsnavn CharacterString

Vis GrunnkretsId i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1