Innsjø Lake

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

en ferskvannsflate som ikke er renndende vann
Freshwater surface which is not running water.

Vis Innsjø i NVDB Datakatalog