Bygningsgruppe BYGNINGSGRUPPE

kodeliste

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Utkast

kodeliste som angir hvilke bygninger som er kirker etter loven eller av andre kategorier
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Kirke etter kirkeloven paragraf 17 K
Bygning vigslet til kirkelig bruk - offentlig BK
Kirke i privat eie etter kirkeloven paragraf 17 KP
Bygning vigslet til kirkelig bruk - privat BKP
Bygning vigslet til kirkelig bruk - offentligBK
Bygning vigslet til kirkelig bruk - privatBKP
Kirke etter kirkeloven § 17K
Kirke i privat eie etter kirkeloven § 17KP
Verdi Navn Beskrivelse
Kirke etter kirkeloven paragraf 17
Bygning vigslet til kirkelig bruk - offentlig
Kirke i privat eie etter kirkeloven paragraf 17
Bygning vigslet til kirkelig bruk - privat
Name Description Code value
Kirke etter kirkeloven paragraf 17
Bygning vigslet til kirkelig bruk - offentlig
Kirke i privat eie etter kirkeloven paragraf 17
Bygning vigslet til kirkelig bruk - privat

Vis Bygningsgruppe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1