Opphav origin OPPHAV

datatype

Geovekst Gyldig

beskriver objektets opphav og forteller om objektet sikkert gjengir terrenget
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
sikkerTerrenggjengivelse Boolsk verdi som forteller om objektet ansees som en sikker (1) eller usikker (0) representasjon av faktisk terreng. Boolean 1..1
datakilde referanse til datasettype som ligger til grunn for kurvegenereringen DatafangsmetodeUtvidet (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SIKKERTERRENGGJENGIVELSE Boolean 1..1
DATAKILDE DatafangsmetodeUtvidet 30 1..1
Name Type English Description
sikkerTerrenggjengivelse Boolean
datakilde DatafangsmetodeUtvidet

Vis Opphav i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Boolean 1 ..1
DatafangsmetodeUtvidet 1 ..1