DatafangsmetodeUtvidet DATAFANGSTMETODEUTVIDET

kodeliste

Geovekst Gyldig

referanse til datasettype som ligger til grunn for kurvegenereringen

Vis DatafangsmetodeUtvidet i NVDB Datakatalog