Grunnmurriss FoundationWallOutline

objekttype

Geovekst Erstattet

bygningens avgrensning i form av grunnmur, fiktiv bygningsavgrensning og/eller bygningsdelelinje

Vis Grunnmurriss i NVDB Datakatalog