ArealressursDyrkbarjord AreaResourceArableLand ARDYRKING

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Erstattet

Informasjon om dyrkbar jord på overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr
Information concerning arable land on surface cultivated land, infield pasturelands, unforested land, and in marshes and forests
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke Dyrkingsjord areal som ikke egner seg for oppdyrking 81
Dyrkingsjord areal som egner seg for oppdyrking til fulldyrka jord 82
Ikke relevant opplysning om dyrkingsjord er ikke relevant 98
Ikke registrert opplysning om dyrkingsjord foreligger ikke 99
Verdi Navn Beskrivelse
81 Ikke Dyrkingsjord areal som ikke egner seg for oppdyrking
82 Dyrkingsjord areal som egner seg for oppdyrking til fulldyrka jord
98 Ikke relevant opplysning om dyrkingsjord er ikke relevant
99 Ikke registrert opplysning om dyrkingsjord foreligger ikke
Name Type Description Code value
Not crop land <undefined> area which is not suitable for cultivation Not crop land
Crop land <undefined> area which is suitable for cultivation into fully cultivated land Crop land
Not relevant <undefined> information concerning cultivatedland is not relevant Not relevant
Not registered <undefined> information concerning cultivated land is not available Not registered

Vis ArealressursDyrkbarjord i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1