SokneId SOKNEID

datatype

Kartverket Gyldig

unik identifikasjon av et sokn
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
soknenummer unik identifikasjon av et sokn i form av 8-sifre Merknad: De to første siffer står for bispedømme, to neste for prosti, to neste for prestegjeld (utgått, men inngår i nummerering) og to siste for sokn. CharacterString 0..1
organisasjonsnummer entydig identifisering av foretak i Brønnøysundregisteret Integer 1..1
soknenavn navn på soknet CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SOKNENUMMER CharacterString 0..1
ORGANSISASJONSNUMMER Integer 9 1..1
SOKNENAVN CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
soknenummer CharacterString
organisasjonsnummer Integer
soknenavn CharacterString

Vis SokneId i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 0 ..1