BrannsmitteområdeGrense FireHazardAreaBoundary

objekttype

Riksantikvaren Gyldig

avgrensing av et brannfareområde
delimitation of a fire hazard area
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis BrannsmitteområdeGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon brannfareområdegrense BrannsmitteområdeGrense 0..* Brannsmitteområde