StedsnavnTypestatus SNTYSTAT

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

Hvilken bruk/frekvens et stedsnavn har
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Hovednavn Verdien settes alltid til H når det kun er ett stedsnavn til stedet. Hvis det til stedet er flere stedsnavn i to eller flere språkformer, skal ett stedsnavn fra hvert språk ha verdien H. H
Sidenavn Brukes der det ikke kan fastslås at ett av to eller flere forskjellige navn har større bruksverdi enn andre. S
Undernavn Brukes der ett av to forskjellige navn har mindre bruksverdi enn det andre stedsnavnet, som vurderes som hovednavnet. U
Verdi Navn Beskrivelse
H Hovednavn Verdien settes alltid til H når det kun er ett stedsnavn til stedet. Hvis det til stedet er flere stedsnavn i to eller flere språkformer, skal ett stedsnavn fra hvert språk ha verdien H.
S Sidenavn Brukes der det ikke kan fastslås at ett av to eller flere forskjellige navn har større bruksverdi enn andre.
U Undernavn Brukes der ett av to forskjellige navn har mindre bruksverdi enn det andre stedsnavnet, som vurderes som hovednavnet.
Name Type Description Code value
Hovednavn <undefined>
Sidenavn <undefined>
Undernavn <undefined>

Vis StedsnavnTypestatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1