ForurensningHovedgruppe PollutionMainGroup FORUR_HOVEDGRUPPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

angir hvilke hovedtyper av forurensning som man antar er til stede på lokaliteten
indicates which main types of pollution one assumes exist at the site
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Metallforbindelse 1
Alifatiske hydrokarboner 2
Aromatiske hydrokarboner, PAH 3
Aromatiske hydrokarboner, BTEX 4
Klororganiske forbindelser, PCB 5
Klororganiske forbindelser 6
Andre 7
Verdi Navn Beskrivelse
1 Metallforbindelse
2 Alifatiske hydrokarboner
3 Aromatiske hydrokarboner, PAH
4 Aromatiske hydrokarboner, BTEX
5 Klororganiske forbindelser, PCB
6 Klororganiske forbindelser
7 Andre
Name Type Description Code value
Metal compounds <undefined> Metal compounds
Aliphatic hydrocarbons <undefined> Aliphatic hydrocarbons
Aromatic hydrocarbons, PAH <undefined> Aromatic hydrocarbons, PAH
Aromatic hydrocarbons, BTEX <undefined> Aromatic hydrocarbons, BTEX
Chloro-organic compounds, PCB <undefined> Chloro-organic compounds, PCB
Chloro-organic compounds <undefined> Chloro-organic compounds
Others <undefined> Others

Vis ForurensningHovedgruppe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1