InntakFunksjon INNTAKTYPE

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

Type inntak: hovedinntak eller andre inntak
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Hovedinntak Siste Inntak som fører direkte til vannkraftverket Hoved
Andre inntak Alle inntak som ikke er hovedinntak; dvs inntak som ikke går direkte til vannkraftverket Andre
Verdi Navn Beskrivelse
Hovedinntak Siste Inntak som fører direkte til vannkraftverket
Andre inntak Alle inntak som ikke er hovedinntak; dvs inntak som ikke går direkte til vannkraftverket
Name Type Description Code value
Hovedinntak <undefined>
Andre inntak <undefined>

Vis InntakFunksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1