NorskeGrenser

objekttype

Kartverket Utkast

grense i hav som eksisterer for å avgrense norske områder

Vis NorskeGrenser i NVDB Datakatalog