KretsReferanser

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kretsReferanse kode for type referanse. Må være gitt. Standardverdi er KretsReferanseKode.IkkeOppgitt KretsReferanseKode (kodeliste) 1..1
referanse referanse i arkivet eller annen informasjon. Må være gitt. CharacterString 1..1
oppdatertAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har etablert en ny versjon. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon CharacterString 0..1
avsluttetAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av objektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KretsReferanseKode 1..1
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
kretsReferanse KretsReferanseKode
referanse CharacterString
oppdatertAv CharacterString
avsluttetAv CharacterString

Vis KretsReferanser i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
KretsReferanseKode 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon kretsTillegg KretsTillegg 1 kretsreferanse KretsReferanser 0..*