KretsReferanseKode

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Kodeliste for KretsReferanseKode. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
IkkeOppgitt referansekoden er ikke oppgitt. IkkeOppgitt
KommunalKode1 kommunal kretsreferansekode 1. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene. 1
KommunalKode2 kommunal kretsreferansekode 1. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene. 2
KommunalKode3 kommunal kretsreferansekode 1. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene. 3
KommunalKode4 kommunal kretsreferansekode 1. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene. 4
KommunalKode5 kommunal kretsreferansekode 1. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene. 5
Verdi Navn Beskrivelse
IkkeOppgitt referansekoden er ikke oppgitt.
KommunalKode1 kommunal kretsreferansekode 1. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
KommunalKode2 kommunal kretsreferansekode 1. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
KommunalKode3 kommunal kretsreferansekode 1. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
KommunalKode4 kommunal kretsreferansekode 1. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
KommunalKode5 kommunal kretsreferansekode 1. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
Name Description Code value
IkkeOppgitt
KommunalKode1
KommunalKode2
KommunalKode3
KommunalKode4
KommunalKode5

Vis KretsReferanseKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1