Foss Waterfall

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

vann i tilnærmet fritt fall Merknad: Representeres med punkt eller linje mellom topp og bunn av foss.
Quoted height of fall for waterfall and cascades.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fallHøyde angitt fallhøyde i foss og stryk Real 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FALLHØYDE Real 10 0..1
Punkt Punkt 1..1
Kurve Kurve 1..1
Name Type English Description
fallHøyde Real heightOfDrop designated height of drop in waterfalls and rapids
posisjon Punkt position location where the object exists
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object

Vis Foss i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
Punkt 1 ..1
Kurve 1 ..1