BeregnetGrense

objekttype

Kartverket Gyldig

grenser som er beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen i en gitt avstand fra denne

Vis BeregnetGrense i NVDB Datakatalog