Dekke DEKKE

kodeliste

Kartverket Erstattet

Type av underlag som utgjør hoveddelen av veien/området.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
fast Fast underlag er ikke kun asfalt/ betong, men kan også være tettpaket grus eller treplanker, dvs. alle underlag hvor dekk ikke synke inn. fast
løst Alle typer underlag hvor rullestol kan sinke inn, som grus som er for grovt og ikke er tettpakket nok, sand, skogsbunn. løst
tre Treplanker som ofte finnes ved broer og i havområder. Pass på plankeavstand. Dersom den er >1cm må dekke tilstand = ujevnt velges. tre
Verdi Navn Beskrivelse
fast fast Fast underlag er ikke kun asfalt/ betong, men kan også være tettpaket grus eller treplanker, dvs. alle underlag hvor dekk ikke synke inn.
løst løst Alle typer underlag hvor rullestol kan sinke inn, som grus som er for grovt og ikke er tettpakket nok, sand, skogsbunn.
tre tre Treplanker som ofte finnes ved broer og i havområder. Pass på plankeavstand. Dersom den er >1cm må dekke tilstand = ujevnt velges.
Name Type Description Code value
fast <undefined>
løst <undefined>
tre <undefined>

Vis Dekke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1