Fylkesgrense CountyBoundary FYLKESGRENSE

objekttype

Kartverket Utkast

avgrensning av fylke

Vis Fylkesgrense i NVDB Datakatalog