Kilometerpunkt KILOMETERPUNKT

objekttype

Bane NOR Gyldig

Definerer eit punkt på ei banestrekning som viser kilometerverdien, som regel på hele kilometer. Alle objekt av denne typen skal ha eigenskapar som definerer banekortnavn, namn (på banen), samt sporkilometer for punktet. Denne objekttypen vert generert ut frå det kilometrerte banenettverket.

Vis Kilometerpunkt i NVDB Datakatalog