Vegreferanse

datatype

Kartverket Utkast

Alle vegnavn i matrikkelen skal ha referanse til adressenavn i stedsnavnregisteret.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
matrikkelId Unik vegId for vegreferanser og unik matrikkelenhetId for matrikkelenhetreferanser. Integer 1..1
oppdateringsdato Dato for siste oppdatering av matrikkelreferanse. DateTime 1..1
registreringsdato Dato for registrering av matrikkelreferanse. DateTime 1..1
kommunenummer 4 sifret kommunenummer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
adressekode Unik kode for vegen i matrikkelen i gjeldende kommune. Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
MATRIKKELID Integer 11 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
REGISTRERINGSDATO DateTime 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 4 1..1
ADRESSEKODE Integer 6 1..1
Name Type English Description
matrikkelId Integer
oppdateringsdato DateTime
registreringsdato DateTime
kommunenummer Kommunenummer
adressekode Integer

Vis Vegreferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
DateTime 1 ..1
DateTime 1 ..1
Kommunenummer 1 ..1
Integer 1 ..1