Ajourføring Updating AJOURFØRING

datatype

Riksantikvaren Gyldig

angivelse av ajourført dato og hvem som har ajourført
statement of date of updating and who has updated
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ajourførtDato når ajourføringen ble utført DateTime 1..1
ajourførtAv hvem ajourføringen ble utført av CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AJOURFØRTDATO DateTime 1..1
AJOURFØRTAV CharacterString 50 1..1
Name Type English Description
ajourførtDato DateTime updatingDate date when the updating was made
ajourførtAv CharacterString updatingOf who the updated was conducted by

Vis Ajourføring i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 1 ..1
CharacterString 1 ..1