BefolkningPåRuter250mGrense CulturalHeritageSiteBoundary

objekttype

Statistisk sentralbyrå Erstattet

avgrensing av et kulturminne
delimitation of a cultural heritage site
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis BefolkningPåRuter250mGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon befolkning250mRuterGrense BefolkningPåRuter250mGrense 0..* BefolkningPåRuter250m