Fiskevernsone FisheryProtectionZone FISKEVERNSONE

objekttype

Kartverket Gyldig

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjene ved Svalbard, og er avgrenset av Norges økonomiske sone, samt avtalte avgrensningslinjer

Vis Fiskevernsone i NVDB Datakatalog