Målemetode MÅLEMETODE

kodeliste

Riksantikvaren Utkast

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
method on which registration of position is based

Vis Målemetode i NVDB Datakatalog