VegReferanser

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Referanse på vegen til kommunale eller andre arkiv. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på vegen. Referansen har en kode for referansetype og en tekst. Tilhører kommunal tilleggsdel i matrikkelen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
avsluttetAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av objektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen. CharacterString 0..1
oppdatertAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har etablert en ny versjon. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon CharacterString 0..1
referanse Referanse i arkivet eller annen informasjon. CharacterString 1..1
vegReferanse Kode for type referanse. VegReferanseKode (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
VegReferanseKode 1..1
Name Type English Description
avsluttetAv CharacterString
oppdatertAv CharacterString
referanse CharacterString
vegReferanse VegReferanseKode

Vis VegReferanser i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
VegReferanseKode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon vegTillegg VegTillegg 1 vegreferanse VegReferanser 0..*