VegReferanseKode

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Kodeliste for type referanser til veg. Hører til kommunal tilleggsdel Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke oppgitt Ikke oppgitt
KommunalKode1 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene. 1
KommunalKode2 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene. 2
KommunalKode3 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene. 3
KommunalKode4 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene. 4
KommunalKode5 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene. 5
Verdi Navn Beskrivelse
Ikke oppgitt
KommunalKode1 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
KommunalKode2 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
KommunalKode3 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
KommunalKode4 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
KommunalKode5 Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.
Name Description Code value
Ikke oppgitt
KommunalKode1
KommunalKode2
KommunalKode3
KommunalKode4
KommunalKode5

Vis VegReferanseKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1