Grense200NautiskeMil 200NAUTISKEMIL

objekttype

Kartverket Gyldig

ytre begrensningslinje i hav, beregnet 200 nm utenfor og parallelt med grunnlinje

Vis Grense200NautiskeMil i NVDB Datakatalog