Medium MEDIUM

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
På terrenget/på bakkenivå default T
Under isbre J
Under terrenget U
Ukjent ukjent X
Verdi Navn Beskrivelse
På terrenget/på bakkenivå default
Under isbre
Under terrenget
Ukjent ukjent
Name Type Description Code value
På terrenget/på bakkenivå <undefined>
Under isbre <undefined>
Under terrenget <undefined>
Ukjent <undefined>

Vis Medium i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1