Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Stat, Statens vegvesen;Stat, Statens vegvesen;8209;;; Stat, Nye Veier;Stat, Nye Veier;18591;;; Fylkeskommune;Fylkeskommune;10701;;; Kommune;Kommune;8235;;; Privat;Privat;8261;;; Uavklart;Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).;17599;;;