TypeVegsperring 7861 TYPEVEGSPERRING

kodeliste

Kartverket Gyldig

Angir hvilken type sperring det er tale om
Navn Beskrivelse Kodeverdi
låstBom Bom på tvers av vegen. I permanent låst posisjon. låstBom
rørgelender Rørgelender/trafikkgjerde plassert slik at det stenger for biltrafikk. rørgelender
steinblokk Steinblokker plassert slik at det stenger for biltrafikk. steinblokk
newJersey New Jersey-steiner o.l. plassert slik at det stenger for biltrafikk. newJersey
betongkjegle Kjegle(r)/pullert(er) av betong plassert slik at det stenger for biltrafikk. betongkjegle
bussluse Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy) bussluse
trafikkavviser Stolper, steiner, blokker etc plassert i vegen eller i overgang mellom veg og fotgjengerareal for å stenge for biltrafikk (egen). trafikkavviser
bilsperre Bilsperre bilsperre
bomMedAutomatiskÅpner Bom som åpner seg automatisk på signal fra kjøretøy bomMedAutomatiskÅpner
Verdi Navn Beskrivelse
låstBom Bom på tvers av vegen. I permanent låst posisjon.
rørgelender Rørgelender/trafikkgjerde plassert slik at det stenger for biltrafikk.
steinblokk Steinblokker plassert slik at det stenger for biltrafikk.
newJersey New Jersey-steiner o.l. plassert slik at det stenger for biltrafikk.
betongkjegle Kjegle(r)/pullert(er) av betong plassert slik at det stenger for biltrafikk.
bussluse Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy)
trafikkavviser Stolper, steiner, blokker etc plassert i vegen eller i overgang mellom veg og fotgjengerareal for å stenge for biltrafikk (egen).
bilsperre Bilsperre
bomMedAutomatiskÅpner Bom som åpner seg automatisk på signal fra kjøretøy
Name Description Code value
9975 9975
9971 9971
9972 9972
9973 9973
9970 9970
9974 9974
11799 11799
11800 11800
13369 13369

Vis TypeVegsperring i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9975 Låst bom 1 ..1
9971 Rørgelender 1 ..1
9972 Steinblokk 1 ..1
9973 New Jersey 1 ..1
9970 Betongkjegle 1 ..1
9974 Bussluse 1 ..1
11799 Trafikkavviser 1 ..1
11800 Bilsperre 1 ..1
13369 Bom med automatisk åpner 1 ..1