Kommunegrense MunicipalityBoundary KOMMUNEGRENSE

objekttype

Kartverket Utkast

avgrensing av kommune

Vis Kommunegrense i NVDB Datakatalog