Kaifronttype KAIFRONTTYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

Ulike typer kaifronter. Beskriver kaifronten sin konstruksjon mot sjøen.

Vis Kaifronttype i NVDB Datakatalog