MagasinKategori MAGASINKATEGORI

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

kategori av magasin: dvs reguleringsmagasin, oppdemt/senket innsjø
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Reguleringsmagasin Dam ved et magasin med en regulering 1
Oppdemt eller senket innsjø 2
Ukjent 0
Verdi Navn Beskrivelse
Reguleringsmagasin Dam ved et magasin med en regulering
Oppdemt eller senket innsjø
Ukjent
Name Description Code value
Reguleringsmagasin
Oppdemt eller senket innsjø
Ukjent

Vis MagasinKategori i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1