IkkeKartlagtSjømåltGrense UnchartedOceanSurveyedBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

grense mot ikke kartlagt eller sjømålt område
boundary against an uncharted/non-surveyed area
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis IkkeKartlagtSjømåltGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon IkkeKartlagtSjømåltOmr 1 IkkeKartlagtSjømåltGrense IkkeKartlagtSjømåltGrense 0..*