NødhavnKategori KATEGORI

kodeliste

Kystverket Ukjent

Navn Beskrivelse Kodeverdi
1 Kategori 1: Nødhavner særlig egnet for de største fartøyene (tankfartøy og store bulkskip). Nødhavner i kategori 1 vil det i første rekke være behov for i tilknytning til ytre farled der tankskipene seiler, samt farleder inn til oljeterminaler og andre havner hvor det går tankskip og produkttankere. Kan også brukes av annen trafikk i området. Dimensjonerende størrelser (meter); Lengde: 330, Bredde:60, Dypgående:18 1
2 Kategori 2: Nødhavner for den forventede trafikken i området. I første rekke fartøy over 5.000 BT. Dimensjonerende størrelser (meter); Lengde: 200, Bredde:25, Dypgående:10,5 2
3 Kategori 3: I enkelte av Kystverkets regioner er det innført en tredje kategori med maks skipslengde på 120 m og maks bredde på 15 m. Maks seilingsdybde vurderes da i hvert enkelt tilfelle, avhengig av lokale forhold, for å kunne gjøre en sikker innseiling. Dimensjonerende størrelser (meter); Lengde: 120, Bredde: 15 3
99 Ukjent eller ikke eksisterende kategori. 99
Verdi Navn Beskrivelse
1 Kategori 1: Nødhavner særlig egnet for de største fartøyene (tankfartøy og store bulkskip). Nødhavner i kategori 1 vil det i første rekke være behov for i tilknytning til ytre farled der tankskipene seiler, samt farleder inn til oljeterminaler og andre havner hvor det går tankskip og produkttankere. Kan også brukes av annen trafikk i området. Dimensjonerende størrelser (meter); Lengde: 330, Bredde:60, Dypgående:18
2 Kategori 2: Nødhavner for den forventede trafikken i området. I første rekke fartøy over 5.000 BT. Dimensjonerende størrelser (meter); Lengde: 200, Bredde:25, Dypgående:10,5
3 Kategori 3: I enkelte av Kystverkets regioner er det innført en tredje kategori med maks skipslengde på 120 m og maks bredde på 15 m. Maks seilingsdybde vurderes da i hvert enkelt tilfelle, avhengig av lokale forhold, for å kunne gjøre en sikker innseiling. Dimensjonerende størrelser (meter); Lengde: 120, Bredde: 15
99 Ukjent eller ikke eksisterende kategori.
Name Description Code value
1
2
3
99

Vis NødhavnKategori i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1