Opphav

kodeliste

Kartverket Erstattet

Angir kildeorganisasjon
Navn Beskrivelse Kodeverdi
StatensKartverk Statens Kartverk StatensKartverk
Fylke Fylke Fylke
Kommune Kommune Kommune
Konsulent Konsulent Konsulent
Miljødirektoratet Miljødirektoratet Miljødirektoratet
Organisasjon DNT, Friluftsrådet, Råd for funskjonshemmede etc. Organisasjon
Verdi Navn Beskrivelse
StatensKartverk Statens Kartverk
Fylke Fylke
Kommune Kommune
Konsulent Konsulent
Miljødirektoratet Miljødirektoratet
Organisasjon DNT, Friluftsrådet, Råd for funskjonshemmede etc.
Name Description Code value
StatensKartverk
Fylke
Kommune
Konsulent
Miljødirektoratet
Organisasjon

Vis Opphav i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1