Kystkonstruksjonstype CategoryOfShorelineConstruction KYSTKONSTRUKSJONSTYPE

kodeliste

Kartverket Gyldig

angivelse av kystkonturens konstruksjon
the category of the usage of the shoreline construction. Note: S-57 CATSLC
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bølgebryter 1
Bølge eller strømbryter 2
Molo 3
Pir 4
Promenadepir 5
Kai 6
Spuntvegg 7
Dike 8
Trapper 11
Rampe 12
Slipp 13
Bygning 50
Verdi Navn Beskrivelse
1 Bølgebryter
2 Bølge eller strømbryter
3 Molo
4 Pir
5 Promenadepir
6 Kai
7 Spuntvegg
8 Dike
11 Trapper
12 Rampe
13 Slipp
50 Bygning
Name Type Description Code value
Breakwater <undefined> Breakwater
Groyne <undefined> Groyne
Mole <undefined> Mole
Pier <undefined> Pier
Promenade pier <undefined> Promenade pier
Quay/Wharf/ <undefined> Quay/Wharf/
Seawall <undefined> Seawall
Dyke <undefined> Dyke
Steps <undefined> Steps
Ramp <undefined> Ramp
Slipway <undefined> Slipway
Building <undefined> Building

Vis Kystkonstruksjonstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1