Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk avslåttNavnevalg;Avslått etter §3 eller valg av adressenavn.;avslåttNavnevalg;;; feilført;Brukes der stedsnavnet har vært registrert på feil sted.;feilført;;; historisk;Brukes der stedsnavnet ikke er i bruk lenger og dermed ikke er aktuell å vurdere i en navnesak.;historisk;;; hovednavn;Verdien betyr at stedsnavnet er i større bruk enn andre navn for samme sted innenfor en språkform.;hovednavn;;; sidenavn;Brukes der det ikke kan fastslås at ett av to eller flere forskjellige navn har større bruksverdi enn andre.;sidenavn;;; undernavn;Brukes der ett av to forskjellige navn har mindre bruksverdi enn det andre stedsnavnet, som vurderes som hovednavnet.;undernavn;;;